Yayın Okuma ve Danışma Kurulu

28 Ocak 2017 Cumartesi


YAYIN DANIŞMA KURULU   YAYIN OKUMA KURULU
     
Prof. Dr. Abdurrahman AKDOĞAN   Abdulkadir ÜNAL
Başkent Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Adem ÇAYLAK   Ahmet ERDAL
Yıldırım Beyazıt Üni. SBF   YMM, E. Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Adnan GERÇEK   Ahmet YARAR
Uludağ Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Ahmet AK   Alper İbrahim GÜRER
Hacı Bayram Veli  Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Ahmet Burçin YERELİ   Dr. Arif AYLUÇTARHAN
Hacettepe Üni. İİBF   İstanbul Üni. İşletme Fak. Öğr. Ü., E.Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Ahmet TÜREL   Bağışhan YÜKSEL
İstanbul Üni. İşletme Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Ali ÇIMAT   Burak DEMİRKAN
Muğla Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Aslı TÜREL   Çağlar KÜPÇÜ
İstanbul Üni. İşletme Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Bekir Mahmut KAŞIKÇI   Cem KARABULUT
İstanbul Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Bernur AÇIKGÖZ   Coşkun ÇEKİCİLER
İzmir Katip Çelebi Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Dilek YILMAZCAN   Deniz ÇOLAK GÖVTAŞ
Maltepe Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Doğan ŞENYÜZ   Durmuş Erdem ARSLANOĞLU
Uludağ Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Elif SONSUZOĞLU   Ebubekir MUTLU
İstanbul Üni. İktisat Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Erhan GÜMÜŞ   Elvan ÇAĞATAY
Osmangazi Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Erkan ÜYÜMEZ   Emrah TUNCER
Analu Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Ersan ÖZ   Erhan ÜSTÜN
Pamukkale Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Fahrettin ÖNDER   Emre AKIN
Süleyman Demirel Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Gökhan Kürşat YERLİKAYA   Esat YAMAÇ
Yalova Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Gülsen GÜNEŞ   Doç. Dr. Fazlı YILDIZ
Bahçeşehir Üni. Hukuk Fak.   Dumlupınar Üniversitesi İİBF
     
Prof. Dr. Güven SAYILGAN   Fedai AYDIN
Ankara Üni. SBF   YMM, E. Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Hakan SARITAŞ   Feyzullah DURGUT
Pamukkale Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Hasan ABDİOĞLU   Gürcü GÜNGÖR
Karadeniz Teknik Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Hasan Hüseyin BAYRAKLI   Hakan GÜNER
Afyon Kocatepe Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Hatice YURTSEVER   Halil AKDEMİR
Manisa Celal Bayar Üni. İşletme Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Hüseyin ŞEN   Halil İbrahim YOL
Yıldırım Beyazıt Üni. SBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. İhsan Cemil DEMİR   Hamdi ÖZCAN
Afyon Kocatepe Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. İbrahim ORGAN   Hasan DEMİR
Pamukkale Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Kadir GÜRDAL   Hasan SARI
Ankara Üni. SBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Keramettin TEZCAN   Hayrunnisa ŞEN DOĞRUYOL
Katip ÇELEBİ Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Lütfi ERDEN   Heybet BER
Hacettepe Üni. İİBF   YMM, E. Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Mehmet TOSUNER   İbrahim ÇILGIN
Dokuz Eylül Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Mehmet YÜCE   İhsan AKAR
Uludağ Üni. İİBF   YMM, E. Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Metin TAŞ   İlhan ÖZKAN
Hacı Bayram Veli Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Mustafa Ali SARILI   Dr. Öğr. Üyesi İrem DİDİNMEZ
Adnan Menderes Üni. İktisat Fak.   Hacettep Üni. İİBF
     
Prof. Dr. Mustafa YILDIRAN   İsmail KARAKOÇ
Akdeniz Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. N Semih ÖZ   Dr. İsmail PAMUK
Ankara Üni. SBF   YMM, E. Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Nagihan OKTAYER   İsmet POLAT
İstanbul Üni. İktisat Fak.   YMM, E. Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Nihal SABAN   Kaan TOPCU
Marmara Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ   Levent EMRE
Çankaya Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Osman PEHLİVAN   Mehmet DİRİ
Karadeniz Teknik Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Rahmi YAMAK   Mehmet Fatih ÖZMEN
Karadeniz Teknik Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Recai DÖNMEZ   Mete AKÇAKIN
Anadolu Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Recep PEKDEMİR   Mustafa MERT
İstanbul Üni. İşletme Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Remzi ÖRTEN   Mustafa TEKEŞ
Hacı Bayram Veli Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. S. Ateş OKTAR   Necmettin GÜNDÜZ
İstanbul Üni. İktisat Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Seval Kardeş SELİMOĞLU   Okan YILDIRIM
Anadolu Üni. İİBF   SGK Müfettişi
     
Prof. Dr. Seyfi YILDIZ   Niyazi Koray GÜRHAYTA
Kırıkkale Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Şaban NAZLIOĞLU   Oğuzhan ARMAĞAN
Pamukkale Üni. İİBF   Vergi Müfettiş Yrd.
     
Prof. Dr. Şafak. Ertan ÇOMAKLI   Onur DEMİRCİ
Anadolu Üni. Rektörü   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Tekin AKDEMİR   Onur Erdem ERTEK
Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. SBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Temel GÜRDAL   Ömer ÇINAR
Sakarya Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Ümit Süleyman ÜSTÜN   Onur GÖK
Selçuk Üni. Hukuk Fak.   Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı
     
Prof. Dr. Yusuf KILDİŞ   Ömer GEZER
Dokuz Eylül Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Zeynep ARIKAN   Özgüç ERKAN
Dokuz Eylül Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Doç. Dr. Coşkun KARACA   Doç. Dr. Özgür BİYAN
Cumhuriyet Üni. İİBF   Bandırma Onyedi Eylül Üni. İİBF
     
Doç. Dr. Engin HEPAKSAZ   Dr. Özgür ÖZKAN
Katip ÇELEBİ Üni. İİBF   E. Vergi Müfettişi
     
Doç. Dr. Evren Dilek ŞENGÜR   Raşit UÇAN
İstanbul Üni. İşletme Fak.   YMM, E. Vergi Müfettişi
     
Doç. Dr. Fatih SARAÇOĞLU   Rıdvan ÖNDER
Hacı Bayram Veli Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU   Sedat İÇEL
Sakarya Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Doç. Dr. Gülfen TUNA   Sedat KANLI
Sakarya Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Doç. Dr. Mine Nur BOZDOĞAN   Serdar KUŞCU
Hacı Bayram Veli Üni. İİBF   YMM, E. Vergi Müfettişi
     
Dr. Abdullah ÇELİK   Serdar MERMUTLU
Anayasa Mahkemesi Raportörü   Vergi Müfettişi
     
Dr. Abdullah TEKBAŞ   Serkan ATA
Anayasa Mahkemesi Raportörü   Vergi Müfettişi
     
Dr. Bumin DOĞRUSÖZ   Serkan KURT
Marmara Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Dr. Veysi SEVİĞ   Soner Dündar DEMİRCAN
Marmara Üni. İİBF Emekli Öğr Ü.   Vergi Müfettişi
     
Suat SARIGÜL   Türe ALTUN
Vergi Denetim Kurulu Başkanı   Vergi Müfettişi
     
    Tolga KAYA
    YMM, E.Vergi Müfettişi
     
    Ümman CERİT
    Vergi Müfettişi
     
    Dr. Vedat Ender TUNA
    YMM, E. Vergi Müfettişi
     
    Volkan GÜZEL
    Vergi Müfettişi
     
    Yakup GÜMÜŞ
    Aile ve Sosyal Pol. Bak. Başdenetçisi
     
    Yiğit YILDIZ
    Vergi Müfettişi
     
    Dr. Yusuf ARTAR
    Vergi Müfettişi