YURTDIŞINDAN HİBE ve SATIN ALMA ile YURTİÇİNDEN SATIN ALMA USULÜ TEMİN EDİLEN ARAÇLARA İLİŞKİN ENGELLİLERE YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI MEVZUAT ANALİZİ

01.04.20190

Engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımının yaygınlaştığı günümüz koşullarında yetkili Kamu organlarınca bir takım hukuki düzenlemeler yapılmaktadır. Yetkili otoritelerce uygulamaya sunulan bu yas DEVAMINI OKU

DEĞERSİZ ALACAKLARDA KDV UYGULAMASI

01.04.20190

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 322. maddesinde Değersiz Alacak, kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkan kalmayan alacaklar olarak tanımlanmıştır. Aynı madde de de DEVAMINI OKU

ÖDÜNÇ ve SAKLAMA SÖZLEŞMELERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ KARŞISINDA DURUMU

01.04.20190

“Ödünç ve Saklama Sözleşmeleri” Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiş ve borç yükleyen sözleşmelerdir. Ticari yaşamın sürdürülmesinde işletmeler faaliyetleri gereği diğer işletmeler ile sözleşmeler yapmakta DEVAMINI OKU

VERGİ KAÇAKÇILIĞI ile MÜCADELEDE VERGİ İNCELEMESİ YERİNE “KAÇAKÇILIK İNCELEMESİ”NİN İHDAS EDİLMESİ ÖNERİSİ

01.04.20190

Vergi kaçakçılığı suçlarının tespit edilmesi durumunda, yargılama yapılabilmesi için vergi incelemesi yapılması ve bu incelemeye göre mütalaa düzenlenmesi zorunludur. Vergi incelemesi; ödenmesi gereke DEVAMINI OKU

KAYIT DIŞILIĞIN ve VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ İDARİ AŞAMADA ÇÖZÜMÜNDE İZAHA DAVET ile PİŞMANLIK ve ISLAH MÜESSESELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

01.04.20190

Kayıt dışı faaliyetlerde bulunulması, vergi yükümlülüklerinin zamanında yerine getirilmemesi veya kanun hükümlerinin farklı yorumlanması suretiyle vergi ziyaına sebebiyet verildiği durumlarda vergi id DEVAMINI OKU
Girişimcilerin yatırım yapma kararını, yatırım yapacağı sektörün karlılık oranlarının yanı
Geçtiğimiz yıllar içerisinde ekonomi gündeminde en sık yer alan konulardan birisi, Avrupa
Vergi ihbarları 1931 yılında yayınlanan 1905 sayılı Kanun ile yürürlüğe girmiş ve halen bi
Günümüz ekonomik koşulları dolayısı ile uluslararası piyasalarda faiz ve kur istikrarsızlı
Genel olarak özel hukukçular tarafından incelenmiş olan ?abus de droit? yani hakkın kötüye
Girişimcilerin yatırım yapma kararını, yatırım yapacağı sektörün karlılık oranlarının yanı
İçsel büyüme literatüründe yer alan çalışmaların cevap aradığı temel soru, gelişmiş ülkele
Küresel bir yapıya dönüşen ve tek ekonomi halini alan dünya ticaretinde ülkeler bir pazar