VERGİ İNCELEMELERİNDE ‘KARŞIT TESPİT/İNCELEME’ KAVRAMI ve UYGULAMA ÖRNEKLERİ

01.02.20190

Vergi inceleme elemanlarınca ve meslek mensuplarınca kullanılan inceleme tekniklerinden biri de karşıt tespittir. Karşıt tespit; mükelleflerin iş ve işlemlerinin üçüncü kişiler nezdinde kontrolünün sa DEVAMINI OKU

ORGANİZE SAHTE FATURA DÜZENLEME VAKALARININ BELİRTİLERİ ve İNCELEMELERDE KULLANILABİLECEK AKSİNİ İSPAT KARİNELERİ

01.02.20190

1926 tarihli ilk Türk Ticaret Kanunu’ndan bu yana hukuk sistemimizde yer alan fatura; esasen ticari sözleşmelere konu edimlerin ifa boyutunu belgelemeye yarayan bir vesikadır. Ticaret Hukuku kapsamınd DEVAMINI OKU

KISMİ KDV TEVKİFATI YAPILMAMASI DURUMUNDA YAPILACAK İŞLEMLER

01.02.20190

KDV Genel Uygulama Tebliği’ne göre; 3065 sayılı Kanunun (9/1)’inci maddesi kapsamında sorumlu tayin edilenlerin, sorumlu sıfatıyla beyan edip ödemeleri gereken vergilerin beyan edilmemesi veya eksik b DEVAMINI OKU

SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA KISA SÜRELİ KONUT KİRALAMA FAALİYETİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ

01.02.20190

Son yıllarda Türkiye’de yaygın olarak uygulanmakta olan kısa süreli konut kiralama işlemleri, düşük sermaye ile yüksek gelir elde etmek elde etmek isteyen konut sahipleri tarafından tercih edilen b DEVAMINI OKU

İNDİRİLEMEYECEK KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASINDA YENİ DÖNEM

01.02.20190

Mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak yüklendikleri katma değer vergisini indirebili DEVAMINI OKU
Girişimcilerin yatırım yapma kararını, yatırım yapacağı sektörün karlılık oranlarının yanı
Geçtiğimiz yıllar içerisinde ekonomi gündeminde en sık yer alan konulardan birisi, Avrupa
Vergi ihbarları 1931 yılında yayınlanan 1905 sayılı Kanun ile yürürlüğe girmiş ve halen bi
Günümüz ekonomik koşulları dolayısı ile uluslararası piyasalarda faiz ve kur istikrarsızlı
Genel olarak özel hukukçular tarafından incelenmiş olan ?abus de droit? yani hakkın kötüye
Girişimcilerin yatırım yapma kararını, yatırım yapacağı sektörün karlılık oranlarının yanı
İçsel büyüme literatüründe yer alan çalışmaların cevap aradığı temel soru, gelişmiş ülkele
Küresel bir yapıya dönüşen ve tek ekonomi halini alan dünya ticaretinde ülkeler bir pazar