Yayın Okuma ve Danışma Kurulu

28 Ocak 2017 Cumartesi


YAYIN DANIŞMA KURULU   YAYIN OKUMA KURULU
     
Prof. Dr. Abdurrahman AKDOĞAN   Dr. Öğr. Üyesi Akif ABDULLAH
Başkent Üni. Hukuk Fak.   Afyon  Kocatepe Üniversitesi
     
Prof. Dr. Adnan GERÇEK   Abdulkadir ÜNAL
Uludağ Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Ahmet AK   Alper İbrahim GÜRER
Hacı Bayram Veli  Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Ahmet Burçin YERELİ   Dr. Arif AYLUÇTARHAN
Hacettepe Üni. İİBF   İstanbul Üni. İşletme Fak., E. Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Bernur AÇIKGÖZ   Burak BIYIK
İzmir Katip Çelebi Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Dr. Bumin DOĞRUSÖZ   Burak DEMİRKAN
Marmara Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Doğan ŞENYÜZ   Burhan SARGIN
Uludağ Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Ersan ÖZ   Durmuş Erdem ARSLANOĞLU
Pamukkale Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Fatih SARAÇOĞLU   Ebubekir MUTLU
Hacı Bayram Veli Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Güven SAYILGAN   Emrah TUNCER
Ankara Üni. SBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Hasan ABDİOĞLU   Erhan ÜSTÜN
Karadeniz Teknik Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Hatice YURTSEVER   Erkan KIZIL
Manisa Celal Bayar Üni. İşletme Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. İhsan Cemil DEMİR   Esat YAMAÇ
Afyon Kocatepe Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Kemal Serkan KESKİN   Evren AYDINOĞLU
Vergi Müfettişi   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Mustafa Ali SARILI   Doç. Dr. Fazlı YILDIZ
Adnan Menderes Üni. İİBF   Dumlupınar Üniversitesi İİBF
     
Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ   Fedai AYDIN
Çankaya Üni. Hukuk Fak.   YMM, E. Vergi Müfettişi
     
Nuri ERANIL   Ferhat KARA
GİB Grup Başk., E. Vergi Müfettişi   Vergi Müfettişi
     
Onur GÖK   Hakan DEĞİRMENCİ
E. Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Osman PEHLİVAN   Hakan GÜNER
Karadeniz Teknik Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Remzi ÖRTEN   Hamdi ÖZCAN
Hacı Bayram Veli Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Sedat İÇEL   Hasan DEMİR
Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı   Vergi Müfettişi
     
Suat SARIGÜL   Hasan SARI
E. Vergi Denetim Kurulu Başkanı   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Şafak. Ertan ÇOMAKLI   Hasan TOPRAK
E. Anadolu Üni. Rektörü   SGK Müfettişi
     
Taner SARISOY   Hurşit KAYA
Vergi Müfettişi   SGK Müfettişi
     
Tuğrul CEYLAN   Hayrunnisa ŞEN DOĞRUYOL
Vergi Müfettişi   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Yusuf AKAN   İlhan ÖZKAN
Atatürk Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Yusuf KILDİŞ   Dr. Öğr. Üyesi İrem DİDİNMEZ
Dokuz Eylül Üni. İİBF   Hacettep Üni. İİBF
     
Zafer KÜTÜK   Dr. Öğr. Üyesi İsmail ENGİN
Vergi Müfettişi   Hacı Bayram Veli Üni. İİBF
     
Prof. Dr. Zeynep ARIKAN   İsmail KARAKOÇ
Dokuz Eylül Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
    İsmet POLAT
    YMM, E. Vergi Müfettişi
     
    İzzet Alpagut YALINBAŞ
    Vergi Müfettişi
     
    Kamuran ÇAĞLAR
    Vergi Müfettişi
     
    Doç. Dr. Kayahan TÜM
    Hatay Mustafa Kemal Üni. İİBF
     
    Levent EMRE
    Vergi Müfettişi
     
    Doç. Dr. Mehmet BULUT
    Bayburt Üni. İİBF
     
    Mehmet Fatih ÖZMEN
    Vergi Müfettişi
     
    Mete AKÇAKIN
    Vergi Müfettişi
     
    Muhammet Fatih DAĞLI
    YMM, E. Vergi Müfettişi
     
    Necmettin GÜNDÜZ
    Vergi Müfettişi
     
    Niyazi Koray GÜRHAYTA
    Vergi Müfettişi
     
    Okan YILDIRIM
    SGK Müfettişi
     
    Ömer GEZER
    Vergi Müfettişi
     
    Doç. Dr. Özgür BİYAN
    Bandırma Onyedi Eylül Üni. İİBF
     
    Özgüç ERKAN
    Vergi Müfettişi
     
    Semra ERSOY
    YMM, E. Vergi Müfettişi
     
    Arş. Gör. Dr. Sercan YAVAN
    Adnan Menderes Üni. İİBF
     
    Serdar KUŞCU
    YMM, E. Vergi Müfettişi
     
    Serdar MERMUTLU
    Vergi Müfettişi
     
    Serkan KURT
    Vergi Müfettişi
     
    Prof. Dr. Serkan Yılmaz KANDIR
    Çukurova Üni. İİBF.
     
    Tolga KAYA
    Vergi Müfettişi
     
    Ümman CERİT
    Vergi Müfettişi
     
    Arş. Gör. Ulvi SANDALCI
    Kütahya Dumlupınar Üni.
     
    Arş. Gör. Ümmügülsüm POLAT
    Hakkari Üni. İİBF
     
    Yakup Gümüş
    Aile ve Sosyal Pol. Bak. Başdenetçisi
     
    Yiğit YILMAZ
    Vergi Müfettişi
     
    Dr. Yusuf ARTAR
    YMM E.Vergi Müfettişi
     
    Yusuf KARATAŞ
    Vergi Müfettişi
     
    Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KARACA
    Erzurum Teknik Üni. İİBF