KİTAP DETAY

Gelir üzerinden alınan vergilerin bir türü olan kurumlar vergisi gerek temas ettiği mükellef sayısı gerekse bütçe gelirleri içerisindeki payı düşünüldüğünde taşıdığı önem ortaya çıkmaktadır. Temel çerçevesi 5520 Sayılı Kanun ile çizilen bu vergi, uygulamada doğan ihtiyaçlar sonucunda zamanla diğer yasal ve idari düzenlemelerde Kurumlar Vergisi Kanununa yapılan atıflar, Tebliğ, Sirküler gibi ikincil düzenlemeler ve Vergi İdaresinin mükelleflere vermiş olduğu görüşlerin oluşturduğu geniş bir mevzuat setine sahip olmuştur. Söz konusu geniş mevzuat seti, dağınık yapısından dolayı iyi nüfuz edilmemesi durumunda uygulayıcıları istenmeyen durumlarla karşı karşıya getirebilme olasılığına sahiptir.

I. BÖLÜM
VERGİNİN KONUSU ve MÜKELLEFİYET

II. BÖLÜM
VERGİYE MATRAH OLACAK KURUM KAZANCI

III. BÖLÜM
VERGİ HARCAMALARI

IV. BÖLÜM
VERGİ GÜVENLİK MÜESSESELERİ

V. BÖLÜM
VERGİ KESİNTİSİ ve MAHSUBU

VI. BÖLÜM
TASFİYE

VII. BÖLÜM
BİRLEŞME, BÖLÜNME ve HİSSE DEĞİŞİMİ

VIII. BÖLÜM
BEYANNAMELER

 

Sayfa Sayısı: 1322

Baskı Yılı: Temmuz 2020

260,00 TL

SEPETE EKLE