Türk Vergi Sisteminin temel kanunlarından olan 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 2020 yılı sonu itibariyle yaklaşık 920 bin mükellefi doğrudan ilgilendiren, ancak neticeleri itibariyle ise çok daha fazla alana tesiri olan bir kanundur.
Beyan esasına dayalı olan tüm vergilerde olduğu gibi, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun da başarı ile uygulanabilmesi, söz konusu Kanun ve bu Kanun’un uygulamasına ilişkin olarak çıkarılan hukuki metinlerin mükellefler ile meslek mensupları tarafından yeterince nüfuz edilebilmesine bağlıdır. Ancak dünya ekonomisi ile ülkemiz mali sisteminde yaşanan gelişmeler ve ülkemizin dünya ekonomik sistemine entegrasyonu sürecinde mali mevzuatımız sıklıkla değişmekte ve zaten bir ihtisas alanı olan vergi hukukunun uygulanmasını daha da zor hale getirmektedir. Bu çalışmanın kaleme alınmasındaki amaç tam da bu noktada ortaya çıkmaktadır.
Bu çalışmanın kaleme alınmasındaki temel hedefimiz, kurumlar vergisi matrahının tespiti ve beyanı noktasında ortaya çıkan sorun ve tereddütleri güncel mevzuat hükümleri çerçevesinde açıklığa kavuşturmaktır. Bu amacı sağlamak için de pek çok yayından farklı olarak, örnek olaylar üzerinden gidilmek suretiyle kurumlar vergisi matrahının oluşuma etki eden başta Kurumlar Vergisi Kanunu olmak üzere ilgili tüm mevzuat hükümlerine yer verilmiştir. Çalışmamız iki temel kısımdan oluşmakta olup; birinci kısımda tam mükellefiyette kurumlar vergisi matrahının tespiti ve beyanına; ikinci kısımda ise dar mükellefiyette kurumlar vergisi matrahının tespiti ve beyanına ilişkin özellikli hususlara yer verilmiştir. Bu haliyle çalışmamızın gerek mükelleflere ve meslek mensuplarına gerekse mali hukuk alanında araştırma ve çalışma yapan bilim insanlarına faydalı olacağı kanaatindeyiz.

 

Sayfa Sayısı: 601

Baskı Yılı: Şubat 2021 (Güncellenmiş 5. Baskı)

120,00 TL

SEPETE EKLE