VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

*(YÖK) 100/2000 Doktora Programı Öğrencisi, ** Prof. Dr. Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Begüm KİREŞÇİ* - Birol KOVANCILAR**

  • Vergi planlaması, küresel şirketler tarafından vergi yüklerini minimize etmek amacıyla yasal olarak kullanılan bir yöntemdir. Vergi planlaması uygulamasında ülkelerin vergi mevzuatları arasındaki vergisel anlamdaki boşluklardan yararlanılmaktadır. Vergi planlaması uygulamaları ülkelerin vergi kaybına neden olduğu durumlarda agresif vergi planlaması ortaya çıkmaktadır. Bu tür uygulamalar küresel şirketler tarafından yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Ülkelerin vergi kayıplarının önüne geçmek için bu kayıplara neden olan unsurların belirlenmesi oldukça önemli bir konudur. Bu amaçla çalışmamızda küresel şirketlerin uyguladıkları agresif vergi planlamasına yönelik üç önemli yöntem olan “Çift İrlanda-Hollanda Sandviç Yöntemi”, “Yalnız Malta Yöntemi” ve “Yeşil Jersey Yöntemi” ele alınmıştır. Küresel şirketler tarafından kullanılan bu yöntemlere karşı mücadelede ulusal ve uluslararası anlamda iş birliklerin oldukça önemli olduğu sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Vergi Planlaması, Agresif Vergi Planlaması, Çift İrlanda-Hollanda Sandviç, Yalnız Malta, Yeşil Jersey. JEL Sınıflandırma Kodları: H20, H26, H29.