7326 SAYILI KANUNU’NA GÖRE MATRAH ve VERGİ ARTIRIMI

01.07.20210

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’dan yararlanmak için bazı istisnai durumlar ve kişiler hariç mükellef olsun olmasın h DEVAMINI OKU

7194 SAYILI KANUN İLE 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNUN 376. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ ÖRNEK UYGULAMALAR

01.07.20210

Mükellefle ihtilafa düşmeden yaşanan vergisel uyuşmazlıkları idari yöntemlerle çözme seçeneklerinden biri olan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 376’ncı maddesi, 7194 sayılı kanunla yapılan değişik DEVAMINI OKU

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI VE GÜNCEL DÜZENLEMELER

01.07.20210

Transfer fiyatlandırması yöntemiyle kazanç aktarımı düzenlenmesi bilindiği üzere 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunda düzenlenmiştir. Anılan Kanuna vergi otoritesi 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun DEVAMINI OKU

COVID-19 SALGININDA TÜRKİYE’NİN MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERİ VE 2021 YILI BÜTÇESİNİN ANALİZİ

01.07.20210

Covid-19 ile birlikte hayatın her alanı köklü bir şekilde değişime uğramıştır. Özellikle salgının sağlık ve ekonomi alanında sebep olduğu etkiler, küresel ölçekte ve tahrip edici bir seviyede gerç DEVAMINI OKU

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN TİCARİ İŞLETMEYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNDE VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER VE ŞİRKET TASFİYE YÖNTEMİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

01.07.20210

Anonim veya Limited şirketler; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 194/3’üncü maddesi uyarınca tür değiştirmek sureti ile ticari işletmeye (Şahıs İşletmesine) dönüştürülebilmektedir. Bahsi geçen b DEVAMINI OKU
Dünyada hızla gelişen yapay zeka teknolojileri artık hemen her alanda kullanılmaya başlanm
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 153/A maddesinde yapılan düzenleme ile sahte fatura düzen
Yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte ticaret alanında önemli değişiklikler olmuştur. B
Girişimcilerin yatırım yapma kararını, yatırım yapacağı sektörün karlılık oranlarının yanı