Bu çalışma, sosyal koruma, sosyal destek ve sosyal yardımlar odağında Rusya Federasyonu’da sosyal politikaların incelenmesini konu edinmiştir. Çalışmanın amacı, Rusya’da devletin sosyal politikasının önemli bileşenlerinden olan sosyal koruma, sosyal destek ve sosyal yardımların temel özelliklerini ve ana biçimlerini incelemektir. Çalışmanın gerçekleştirilmesinde temel olarak mevzuat analizi yönteminden yararlanılmıştır. Araştırma, istatistik veriler ile desteklenmiştir. Ayrıca çalışmanın sonuçlarına dayanarak, Rusya’da sosyal koruma, sosyal destek ve sosyal yardımların karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm önerileri sunulmuştur Çalışma neticesinde, Rusya’da mevcut uygulamaların iyileştirilmesi için sosyal politikaya ilişkin yasal çerçevenin daha da geliştirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Çeşitli sosyal ödemelerin finansmanı Rus bütçe sisteminin farklı kurumları tarafından yürütüldüğünden, bu durum mali karışıklığa neden olmaktadır. Sosyal destek ve sosyal yardım harcamalarının verimliliğini artırmaya yönelik önlemler, harcamaların azaltılması değil, yeniden dağıtım yoluyla optimizasyonu sağlanmalıdır. Anahtar Kelimeler: Sosyal Koruma, Sosyal Destek, Sosyal Yardım, Sosyal Politika, Rusya Federasyonu. JEL Sınıflandırma Kodları: I38, J08, O15.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.