Bu çalışmada Mustafa Nail Bey’in Fenn-i Usul-i Maliye adlı eseri, vergi bahsi ve vergide adalet tasavvurunun tahlili amaçlanmıştır. Yapılan literatür taramasına göre, Mustafa Nail Bey’in eseri herhangi bir akademik çalışmaya konu edilmemiştir. Fenn-i Usul-i Maliye hakkında genel bilgi, özel çerçevede “vergi” bahsi ve Nail Bey’in “vergide adalet” ilkesi üzerine fikriyatının serimlenmesine müteallik bu çalışmanın literatürdeki ilk çalışma olması münasebetiyle iktisat/ maliye tarihi alanyazınına katkı sağlaması umulmaktadır. Anahtar Kelimeler: Mustafa Nail Bey, Mekteb- i Mülkiye, Fenn-i Usul-i Maliye, Vergi, Vergide Adalet İlkesi. JEL Sınıflandırma Kodları: N45, N01, B12, B31.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.