Küreselleşmenin etkisi ile öğrenci göçleri artmıştır. Yabancı uyruklu öğrenciler eğitim aldıkları ülkede çok sayıda verginin dolaylı ödeyicisi olmaktadır. Yabancı uyruklu öğrencilerin kendi ülkelerinin ile eğitim aldıkları ülkenin vergi sistemleri farklı olabilmektedir. Bu durum yabancı uyruklu öğrencilerin vergi algısı, vergi bilinci ve vergiye gönüllü uyumunda farklılıklara neden olabilmektedir. Çalışmada Türkiye’de eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin vergi algı düzeylerinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Çalışmada anket yöntemi kullanılmıştır. 45 farklı ülkeden 400 öğrenciden veri toplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda; yabancı uyruklu öğrencilerin vergi algılarının yüksek olduğu ve vergi ödemede gönüllü oldukları gözlenmiştir. Bulgular, Asya ve Afrika kıtalarından katılan öğrencilerin vergi algısı arasında anlamlı bir şekilde farklılık olmadığını göstermiştir. Anahtar Kelimeler: Vergi, Vergi Algısı, Yabancı Uyruklu Öğrenciler. JEL Sınıflandırma Kodları: H20, H21, H29, I23.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.