Bilginin ve zamanın en kıymetli sermaye olduğu günümüz iktisadi ve toplumsal hayatında, işletmeler bilgi ile karar vermekte, harekete geçmekte ve sonuç almaktadır. Bu nedenle, üretilen veya edinilen çok sayıda veriyi toplamak, birleştirmek, analiz etmek için ihtiyaç duyulan yazılım ürününün, üretim sektöründen hizmet sektörüne kadar tüm sektörlerde kullanımı zorunlu hale gelmiştir. İktisadi ve sosyal yaşamda vazgeçilmez hale gelen yazılımlar ile birlikte bu yazılımları geliştiren entelektüel sermaye de işletmelerin alt yapısında yer alan ve önemli bir girdi niteliği taşıyan varlıklar olup günümüz rekabet dünyasında önemli bir enstrüman haline gelmiştir. Hem yazılımı üreten hem de yazılımı kullanan işletme açısından, yazılımların nasıl muhasebeleştirileceği, raporlanacağı ve dolayısıyla denetleneceğinin anlaşılabilmesi için yazılımın tanımının doğru yapılması, temel özellikleri ve türleri ile yazılım geliştirme süreçleri ve modellerinin analiz edilmesi gerekmektedir. Anahtar Kelimeler: Yazılım, Entelektüel Sermaye, Maddi Olmayan Varlık, Değerleme. JEL Sınıflandırma Kodları: A10, M40.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.