Çifte vergilendirme, vergiye tabi bir gelirin hem elde edildiği ülkede hem de geliri elde eden mükellefin yerleşik olduğu ülkede verginin konusu sayılması, dolayısıyla birden fazla ülkede vergilendirilmesidir. Vergiye tabi kazancın elde edildiği devlet ile kazancı elde edenin tabiiyetinde bulunduğu devlet farklı olunca, kazancın kim tarafından vergilendirileceği hususunda sorun çıkmaktadır. Vergisel anlamda istenilmeyen bu durumu ortadan kaldırmak amacıyla ilgili ülkeler kendi aralarında vergi anlaşmaları yapmaktadırlar. Uluslararası vergi anlaşmaları olarak nitelendirilen bu anlaşmalar, globalleşme ile birlikte bütün devletler için zorunlu hale geldiği için, uluslararası ekonomik kuruluşların öncülüğü ve aracılığıyla geniş katılımlı, daha detaylı ve daha şeffaf şekilde yapılmaya başlanmıştır. Bu noktada Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (Organisation For Economic Cooperation And Development [OECD]) öncülüğünde uluslararası ticarette çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmaları ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada Türkiye’nin en yüksek ticaret hacmine sahip olduğu son 20 yıllık dış ticaret verileri bağlamında, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının uluslararası ticaretimize etkisi incelenecektir. Anahtar Kelimeler: Vergilendirme Yetkisi, Uluslararası Çifte Vergilendirme, Önleme Anlaşmaları JEL Sınıflandırma Kodları: F39, H21, K34,

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.