Ortak vergi denetimleri uluslararası vergi yolsuzlukları ile mücadelede oldukça etkili olmaktadır. Bu tür denetimler halen uluslararası anlaşmaların bilgi değişimine ilişkin hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Ancak özellikle yurt dışında yapılan incelemelerde, yabancı inceleme elemanlarının yetki ve sorumlulukları ile ilgili bir netlik bulunmamaktadır. Benzer şekilde ortak vergi denetimi çerçevesinin henüz ülkelerin iç vergi mevzuatlarında da doğrudan bir karşılığı bulunmamaktadır. Bu kapsamda ulusal vergi idareleri arasında bir dereceye kadar uyumu sağlayacak yeni model yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Daha kapsamlı bir diğer yaklaşım ise ortak vergi denetimleri için genel bir çerçeve çizecek tamamlayıcı usul kuralları oluşturmaktır. Bu bağlamda Türkiye’nin de yurt dışı inceleme sürecinin çerçevesini iç hukukuna dahil etmesi gerekmektedir. Bu çalışmada sırasıyla; ortak vergi denetimlerinin yasal dayanakları, fayda ve güçlükleri araştırılmakta ve ortak vergi denetimi gerçekleştiren ülkelerin deneyimlerinden hareketle, ortak vergi denetimlerinin iyileştirilmesine yönelik çözüm önerileri sunulmaktadır. Anahtar Kelimeler: Ortak Vergi Denetimi, Bilgi Değişimi, Eş Zamanlı Vergi İncelemesi Yurt Dışında Vergi İncelemesi, Uluslararası Vergi Bilgi Değişimi Anlaşmaları JEL Sınıflandırma Kodları: H20, H21, H26

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.