Enflasyon, genel anlamda fiyatlar genel düzeyindeki sürekli bir artış olarak tanımlanmakta iken, Enflasyon Düzeltmesi yükselen enflasyon karşısında mali tabloların yeniden düzenlenmesi anlamına gelmektedir. Enflasyon muhasebesi şartları Türkiye’de 2021 ve 2022 yıllarında sağlanmıştır ancak 213 sayılı Vergi Usul Kanununa eklenen Geçici 33’üncü madde düzenlemesi ile uygulama 2023 yılı sonuna ertelenmiştir. Görüşe açılan son VUK taslak tebliğinden 31.12.2023 tarihi itibariyle işletmelerin Enflasyon Düzeltmesi yapacağı anlaşılmakta olup, 2024 ve müteakip dönemlerde uygulamaya devam edilecektir. Çalışmamızda söz konusu uygulamaya ilişkin mevzuatta yer alan yasal düzenlemelere, uygulamanın yol haritasına ve vergisel etkilerine kısaca değinilmiş, işletmelerin bilançoları üzerinde ve dolayısıyla kârları ile vergi matrahlarına olan etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Yapılan çalışmada, bilançonun bu şekilde düzeltmeye tabi tutulması öz kaynağı güçlü, parasal olmayan varlığı daha düşük olan işletmelerde kâr azaltıcı/ zarar artırıcı sonuç doğuracağı, buna karşılık parasal olmayan varlıkları güçlü, finansmanını borçlanma ile yapan, öz kaynağı düşük işletmelerde ise tersi etki yaratacağı sonucu varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Enflasyon, Enflasyon Muhasebesi, Enflasyon Düzeltmesi, İşletme Bilançosu JEL Sınıflandırma Kodları: M40, H20.

Açıklamasıİndir
Makale